Obchodní podmínky

Platba a doprava

Doprava v ČR
Způsob a cena dopravy je dle výběru v objednávce.

Doprava na Slovensko
Na Slovensko zasíláme přepravní spedicí PPL na dobírku, cena dopravy je 280 Kč.

Ostatní informace
Ke každé zásilce přikládáme řádný daňový doklad. V případě, že po rozbalení Vaší zásilky zjistíte, že se doklad v zásilce nenachází, kontaktujte nás a my Vám pošleme jeho kopii.

Převzetí a reklamace
Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit.

Platební podmínky
Platba dobírkou při převzetí zboží – úhrada řidiči při doručení.

Dodací lhůta
Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje v rozmezí 1-3 dny. Tato doba se může ve vzácných případech prodloužit. V takovém případě Vás upozorníme e-mailem na změnu dodací lhůty Vašeho produktu a budete mít možnost Vaši objednávku stornovat. K expediční době je třeba ještě připočíst dobu potřebnou pro doručení.

Záruční lhůta
Na prodávané produkty, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 36 měsíců.

Vrácení zboží
Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí zboží. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Reklamační řád

Obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.handycure.cz.

Povinnosti kupujícího
Upozornění: Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit.

 1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího a to písemnou formou na e-mail info@handycure.cz. Jestliže došlo k poškození při přepravě, je nutné nejdéle do 24 hodit od doručení podat reklamaci u přepravní spedice příp. pošty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel
 2. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují), číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek), dále doloží doklad o vlastnictví zboží (faktura).

Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace v záruční době
Ke každému zboží je přikládána faktura a záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je uvedena na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
 2. Je-li závada na produktu opravitelná, zákazník zašle zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího a ten je povinen přístroj bezplatně opravit do 30 ti dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 3. Je-li závada na produktu neopravitelná, zákazník má právo na:
  1. Dodání náhradního zboží
  2. Na odstoupení od smlouvy
   Výměnu nebo vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.
 4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  1. Poškozením zboží při přepravě ( v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí).
  2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou:
   1. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze
   2. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
   3. Zboží bylo poškozeno živly
   4. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
   5. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Menu